Sobre Bioner

En els seus gairebé 30 anys d’història, Bioner ha evolucionat des de la fabricació de components protètics fins al desenvolupament i la comercialització de sistemes d’implants d’última generació, sense perdre els senyals d’identitat que n’han impulsat el creixement: la precisió i la qualitat dels productes, la col·laboració constant amb professionals i entitats de prestigi i un servei tècnic comercial de primer ordre.

Bioner fonamenta la seva vocació de ser un referent del mercat implantològic espanyol en la col·laboració amb les universitats i els centres de recerca més prestigiosos.

Compromís amb la Qualitat

Bioner aplica a tots els seus processos les pautes recollides tant a la normativa ISO 9001 com a la seva versió específica per a la gestió de productes sanitaris, ISO 13485, i posseeix ambdues certificacions.

SEGUIR LLEGINT >

CERTIFICATS

Consulteu els certificats que avalen la Qualitat dels productes de Bioner

VEURE CERTIFICATS>

POLÍTICA DE QUALITAT

Llegiu les línies d’actuació de Bioner en matèria de gestió de la Qualitat

VEURE POLÍTICA DE QUALITAT >

Compliance

Davant els nous reptes socials i legals que es plantegen a les empreses, BIONER reafirma el seu compromís amb els valors que inspiren les bones pràctiques empresarials: integritat, responsabilitat i un comportament coherent amb les directrius recollides al Codi Ètic de l’empresa. El codi ètic defineix els estàndards que els empleats, els agents comercials i els directius de Bioner han d’observar en matèria d’ètica i conducta professional. Podeu consultar el nostre codi ètic fent clic aquí.

Com a element de vigilància de la correcta aplicació d’aquest codi, Bioner posa a disposició dels seus empleats, proveïdors, col·laboradors, clients i públic en general una bústia ètica on comunicar qualsevol incidència o inquietud relacionada amb una possible manca de compliment d’aquest codi ètic per part d’un empleat de Bioner o de Bioner en general: buzonetico@bioner.es